نکته‏ ها و یادداشت‏هایی درباره زن در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 این گزارش بخشى از یادداشت‌هاى منتشر نشده استاد شهید مرتضى مطهرى در ارتباط با موضوع زن است. زن در قرآن، مقام تکوینى زن از نظر قرآن، قرآن و مسائل مربوط به زن، قوّامیّت مرد بر زن، حکومت در اجتماع خانوادگى از جمله مطالبى است که در این یادداشت‌ها آمده است. استاد، در مواردى به طرح مسأله پرداخته و زمینه‌هاى بررسى آن را یادآور مى‌شود، اما به پاسخ و تحلیل آن نمى‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Notes on Women in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Morteza Motahhari