تنبیه بدنى زن در نگاه‌هاى گوناگون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسى و نقد دیدگاه‌هاى گوناگون درباره تنبیه بدنى زن است زدن زن به معناى کیفر بدنى نیست بلکه فشار روانى است. نویسنده با طرح سه پرسش معناى نشوز، فلسفه ضرب و شروط ضرب، نخست به تعریف نشوز پرداخته و سه دیدگاه راجع به آن مطرح مى‌کند: 1- سرپیچى از اوامر و نواهى همسر 2- رعایت نکردن حقوق همسر 3- امتناع از استمتاع و بهره‌ورى جنسى همسر. دو دیدگاه نخست را نقد و نظریه اخیر را تأیید مى‌کند. سپس به چگونگى و چرایى زدن زن پرداخته و دو دیدگاه راجع‌به فلسفه زدن را بیان مى‌کند 1- تنبیه بدنى 2- تنبیه روانى. و در آخر شرط تجویز زدن از دیدگاه مفسّران و فقها را مورد بررسى قرار داده و شش نظریه را نقل و نقد مى‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporeal Punishment of Women from Different Viewpoints

نویسنده [English]

  • Sayyid Musa Sadr