جایگاه میراث تفسیرى اهل بیت (ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى و نقد دیدگاه‌هاى مفسّران قدیم و معاصر در باب حجیّت خبر واحد در تفسیر قرآن کریم است. نویسنده پس از ذکر حدیث مشهور ثقلین، مفاد این حدیث را ذکر مى‌کند و به برداشت‌هاى آیت‌اللَّه بروجردى در مورد عبارتهاى گوناگون حدیث ثقلین اشاره مى‌کند. سپس به جایگاه و نقش روایت در تفسیر و دیدگاه‌هاى موافقان حجیّت خبر واحد در تفسیر پرداخته و در این زمینه چند دیدگاه را مطرح مى‌کند:
 دیدگاه شیخ طوسى: روایت تفسیرى قطع آور یا همراه با قرائن قطعى در تفسیر قرآن حجیّت دارد و خبر گمان‌آور و غیرقطعى به عنوان مراد احتمالى آیه مى‌تواند مورد استفاده قرار گیرد اما به عنوان تفسیر واقعى آیه معتبر نیست، آیت‌اللَّه خویى: روایتى که از سند و طریقى قطعى برخوردار باشد حجیّت دارد و روایتى که دچار ضعف باشد و شروط ویژه اعتبار را نداشته باشد، معتبر نیست.
 علامه طباطبایى: روایات تفسیرى تنها در فرض تواتر و قطع‌آور بودن معتبرند و در غیر این صورت نمى‌توان آنها را حجّت شمرد. نیز روایات تفسیرى، روش تفسیر را آموزش مى‌دهد و نقش تفسیرى ندارد، و استاد معرفت: شرط پذیرش خبر واحد در تفسیر همراه بودن آن با قرائنى است که بر صدق و راستى آن گواهى دهد. در پایان نیز به نقد و ارزیابى دیدگاه‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status and Validity of Exegetical Heritage of the Infallibles (a.s)

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Rustami
چکیده [English]

The article elucidates the significance of words of Itrat (the  family of the Prophet-saw) in interpretation of the Qur'an and touches upon the authority of Hadith-i- Thaqalayn, quoting some points from several great scholars .while examining its contents. Then it proceeds to the expance of exegetical heritage of the infallibles and its status and role in Tafsir. Next, it examines the authority and validity of the non-conclusive narrations which have found their way into tafsir, brings up viewpoints of several well-known early and contemporary interpreters on validity of exegetical narrations, and tries to evaluate these viewpoints.