دوره و شماره: دوره 6، 23-24 - شماره پیاپی 23، بهمن 1379، صفحه 1-368 (ویژه امام علی (علیه السلام) و قرآن) 
امام على (ع) و قرآن

صفحه 136-161

عبدالامیر علی خان؛ سید حیدر علوی نژاد