خلافت انسان در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 تفسیر آیه خلافت انسان - آیه سى‌ام سوره بقره - است. نویسنده، پس از توضیحاتى در مورد معناى واژه خلیفه و مشتقات آن، به تبیین و اهمیّت بحث خلافت پرداخته و دیدگاه‌ها در خلافت انسان را در سه محور مورد بررسى قرار داده است. در بحث منظور از خلافت به چهار نظریه اشاره مى‌کند که عبارتند از: 1. آدم، 2. آدم و ذریه او، 3. فرزندان و ذریه آدم و 4. آدم (ع) و همه انبیاء دیگر. در مورد مراد از خلیفه به پنج دیدگاه زیر پرداخته: 1. آدم و فرزندان او، جانشین ملائکه‌اى باشند که پیش از او در زمین اقامت داشتند، 2. آدم (ع) و فرزندانش جانشینان جنّیانى باشند که قبل از آنها در زمین ساکن بودند، 3. انسانهاى دیگرى که پیش از آدم(ع) و فرزندانش در زمین زندگى مى‌کردند، 4. جانشینى انسان‌ها از یکدیگر است و 5. جانشینى از خداوند. سپس دیدگاه پنجم را به تفصیل مورد بررسى قرار داده است. در مورد پى بردن ملائکه به خونریزى و فساد در زمین توسط این خلیفه نیز به هشت دیدگاه اشاره مى‌کند. در ادامه به تفسیر فرازهاى آیه - اعلان خدا به ملائکه مبنى بر قرار دادن خلیفه در زمین، سؤال و استعلام ملائکه نسبت به جعل خلیفه‌اى که در زمین فساد و خونریزى مى‌کند و اعلان خدا به ملائکه نسبت به علم و آگاهى‌اش از آنچه آنها نمى‌دانند - و نقد دیدگاه‌ها مى‌پردازد و نظریه خود را با استناد به آیات قرآن به اثبات مى‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

vicegerency of man in the quran

نویسنده [English]

  • mohammad hashem zamani
چکیده [English]

this article has mainly focused on reviewing the status of man"s vicegerency and his position in the "order of being" as well as his proximity and rank. the writer is trying in this article to express in detail various viewpoints and replies available on the following three questions: 1. who is a vicegerent? in reply to this question, four views are presented. 2. what is vicegerency? three general answers are given to this question. 3. how did the angels find out about the corruption and bloodshed of th e vicegerent? to reply this question, eight viewpoints are brought up. in the end, the writer has analysed and studied all the above outlooks.