دوره و شماره: دوره 5، 19-20 - شماره پیاپی 19، زمستان 1378، صفحه 1-441 (ویژه امام خمینی) 
11. امام خمینی و تفسیر هدف‏گرا

صفحه 274-289

عبدالسلام زین العابدین؛ سید حیدر علوی نژاد


12. روش تفسیری امام خمینی

صفحه 290-323

عبدالسلام زین العابدین؛ موسی حسینی