دوره و شماره: دوره 5، 19-20 - شماره پیاپی 19، بهمن 1378، صفحه 1-441 (ویژه امام خمینی) 
امام خمینی و تفسیر هدف‏گرا

صفحه 274-289

عبدالسلام زین العابدین؛ سید حیدر علوی نژاد


روش تفسیری امام خمینی

صفحه 290-323

عبدالسلام زین العابدین؛ موسی حسینی