اقرأ باسم ربک.... نکاتی در تفسیر نخستین آیات سوره علق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم

چکیده

 نویسنده، پس از تحلیل آیه نخستین سوره علق - سوره نود و ششم قرآن - نکات زیر را نتیجه گرفته است: 1. "باء" در "باسم" زائده است. 2. سوره علق، در عین هماهنگى با دعوت عام توحیدى قرآن، هدف اصلى‌اش تأکید و ترغیب پیامبر به ستایش قدرت مطلق پروردگار خویش و اشاعه توحید است. 3. محمد (ص) مأمور به ابلاغ پیام وحیانى قرآن شده است. 4. امر "اقرأ" فرمانى است ناظر به قراءت عملى سوره علق. در ادامه روایاتِ راجع به اولین آیات وحى شده بر پیامبر(ص) را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و درباره "بسمله" این سوره و نقش نحوى "باسم ربک" اقوال مفسّران اسلامى و مستشرقان را نقل و نقد مى‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

remarks on the early verses of the sura" alaq

نویسندگان [English]

  • oree robin
  • morteza karimi nia
چکیده [English]

the writer of this article has stated some remarks on the exegesis and commentary of the early verses of "alaq, such as: the meaning of "reading in the name of lord"; the first verses revealed to the prophet (s.a.w); how the revelation descended on the p rophet (s.a.w), and several points in this regard.
the writer, for each of the above issues, has referred to a variety of references in english and arabic written by orientalists and islamic scholars, and has presented accurate analyses accordingly.