بازگشت به قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 فلسفه و هدف از انتشار فصلنامه پژوهشهاى قرآنى تبیین شده است. نویسنده پس از بیان نقش انقلاب اسلامى در گسترش حرکت قرآن پژوهى، انواع فعالیّت‌هاى قرآنى را که پس از انقلاب شکل گرفته است زیر عناوین حفظ و قراءت، تأسیس مراکز قرآنى، تألیفات قرآنى، ترجمه‌هاى قرآن، برنامه‌هاى کامپیوترى و نشریات قرآنى، بر مى‌شمارد. سپس از فعالیّت‌هاى قرآنى دفتر تبلیغات اسلامى از جمله تکمیل و عرضه »تفسیر راهنما«، »فرهنگ موضوعى تفاسیر«، تهیه و موضوع نگارى مدارک غیر تفسیرى و پروژه‌هاى تک نگارى قرآنى به عنوان بخشى از فعالیّت‌هاى قرآنى دفتر تبلیغات اسلامى نام مى‌برد. در ادامه، اهداف انتشار فصلنامه پژوهشهاى قرآنى را توضیح داده ویژگى‌هاى مورد تأکید فصلنامه را در محورهاى هویت پژوهش نشریه، اتکا به استعداد ذخیره حوزویان، پرهیز از کارهاى تکرارى و نوگرایى و تحول آفرینى بیان مى‌کند. در پایان بخشهاى گوناگون فصلنامه را زیر عناوین: مباحث علوم قرآن، موضوعات قرآنى، متدها و روشهاى فهم، شیوه‌هاى ارائه و انتقال و قرآن و حوزه، معرفى کرده، شیوه اجراى کار را شرح مى‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Return to the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid ‘Abbās Ṣāliḥī