اهل بیت و اسباب نزول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نقد و بررسى بخشى از اسباب نزول است که در شأن اهل بیت (ع) به ویژه على (ع) نقل شده است. نگارنده، پس از تبیین پیوند قرآن و اهل بیت (ع) و جایگاه اهل بیت در قرآن به شرح و توضیح آیات نازله درباره اهل بیت (ع) که داراى سبب نزول‌اند، پرداخته است. وى پس از طرح آیه مباهله، به نقد و بررسى ارتباط آن با منزلت اهل بیت (ع)، نظر مفسّران اهل سنّت درباره آیه مذکور، مفهوم و داستان مباهله، دیدگاه فریقین در سبب نزول آیه مباهله، تبیین برخى شبهات و اشکالات »المنار« و بررسى روایات ساختگى در مقابله با حدیث مباهله پرداخته و معتقد است آیه مباهله درباره پیامبر (ص)، على، فاطمه و حسنین (ع)، همان گونه که مورد اتفاق شیعه است، مورد پذیرش قریب به اتفاق اعلام اهل سنت نیز مى‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

5

نویسندگان [English]

  • Hassan Hakimbashi
  • Sayyed Ali Mosavi