بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (2)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 معرّفى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى است. نویسنده پس از ذکر مذهبهاى تفسیرى با اشاره به شیوه تفسیر تک نگارى، تفسیرهاى تک نگارى خطى و چاپى را در سه قسمت تفسیرهاى آیات، تفسیرهاى سوره‌ها و تفسیرهاى جزءها - با تأکید بر سبک نگارش، موضوع بحث، محتوا و جهت‌گیرى کلّى برخى تفسیرها و اطلاعات کتابشناسى هر اثر به ترتیب حروف الفبا معرّفى کرده است. در بخش اوّل، یازده تفسیر چاپى آیات، در بخش دوّم و سوّم، 43 تفسیر چاپى سوره‌ها و یک تفسیر چاپى جزء و در پایان، سیزده تفسیر خطى سوره‌ها و شش تفسیر خطى آیه‌ها آمده است. مجموعه آثار معرفى شده، 74 اثر به زبان عربى و فارسى است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

13

نویسنده [English]

  • Sayyid Muḥammad Ḥusayn Mūsawī Muballiq