مرزبانان قلمرو مفاهیم وحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى برخى از آثار مثبت و بى‌بدیل اهل‌بیت(ع) در پاسدارى از حریم ارزشهاى دینى و قرآنى است.
 پیشینه تاریخى مسلمانان نشان از توجه پیامبر به سرنوشت امت اسلامى پس از خود دارد. اهل‌بیت(ع) از سوى پیامبر براى پاسدارى از اسلام و دفع فتنه‌ها و دسیسه‌ها معرفى شدند. اهل‌بیت(ع) از آیات قرآن پاسدارى و از تحریف لفظى به خصوص معنوى آیات جلوگیرى کردند. و در دفاع از مبانى اصولى و عقیدتى نهایت سعى خود را به کار مى‌بستند. معصومین(ع) نظرگاه اهل سنت و مجسمه و برخى دیگر از فرقه‌ها را که دیدن خدا در دنیا و آخرت یا تنها آخرت را باور داشتند، به نقد مى‌گرفتند آنها با تفسیر بهینه آیات که ظاهرى همخوان با دیدن خدا دارد از بد فهمى‌ها و کج فهمى‌ها جلوگیرى مى‌کردند. ارائه تفسیر صحیح از جانب اهل‌بیت(ع) درباره معناى استواى الهى بر عرش و آیه »یوم یکشف عن ساق« نیز مجال برداشت‌هاى نارواى کج‌اندیشان را از ایشان مى‌گرفت.
 اهل‌بیت(ع) از ورود به مباحث بى‌ثمر پرهیز داشتند و دیگران را از بحث در این موضوعات باز مى‌داشتند اما بحث در موضوعات ضرورى و حساس عقیدتى را لازم مى‌شمرند و با بهره‌گیرى از محوریّت قرآن به بحث و بررسى درباره این گونه موضوعات مى‌پرداختند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

6

نویسنده [English]

  • Ahmad AghayiZadeh