دوره و شماره: دوره 2، 5-6 - شماره پیاپی 5، تابستان 1375، صفحه 1-445 (ویژه قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)) 
16. تفسیر قمی در ترازوی نقد

صفحه 332-361

حسن شریفی؛ محمد حسین مبلّغ