نگاهى به زبدةالبیان محقق اردبیلى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نقد و بررسى کتاب »زبدةالبیان« اثر محقق اردبیلى است. محقق اردبیلى، از فقیهان قرن نهم و پرورده حوزه علمیه نجف است. اثر حاضر، که در موضوع آیات الأحکام نگارش یافته، از تفاسیر معتبرى چون مجمع البیان طبرسى، کشّاف زمخشرى، تفسیر بیضاوى و کنزالعرفان فاضل مقداد بسیار بهره جسته است. وى در تفسیر آیات، بارها از اسباب نزول کمک گرفته و معتقد است که آیه با مورد و سبب نزول، تخصیص نمى‌خورد. وى در زمینه فتواى فقهى، پیرو دلیل است و بارها به شهرت در مى‌آویزد و از اینکه فتواى مشهور را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد، هراس ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

20

نویسنده [English]

  • Hassan Rabbani