کتاب شناسی تفاسیر قرن چهاردهم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این کتابشناسى، بیش از هشتصد عنوان از تفاسیر قرن چهاردهم در بخش‌هاى جداگانه زیر عنوان تفسیرهاى کامل قرآن، تفسیرهاى ناتمام، تفسیر سوره‌هاى قرآن، تفسیر آیات و تفاسیر نامشخص معرفى شده‌اند. اطلاعات کتابشناختى هر اثر - عنوان کتاب، زبان، نام مؤلّف، تاریخ تولد و درگذشت، مذهب، وضعیت نشر، محل انتشار، ناشر، تاریخ نشر، و توضیح محتواى کتاب - ذکر شده و کتاب‌هاى قرن پانزدهم نیز در این مجموعه معرفى شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a bibliography of 14th century exegesis

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali HashemZadeh
چکیده [English]

in this collection, over 800 books dealing entirely or partly with the interpretation of the qurans whose authors have passed away after 1300 a.h. are briefly introduced. this bibliography consists of five separate sections: exegesis of the whole quran; incomplete exegesis of the quran; exegesis of a single surah; and exegesis of a single verse and the unspecified exegesis. under each title the name of the book, author’s name, his birthday and date of his death, his religion, place of publication, date of publication, the publisher, together with the introducing source of the book are included.