گفت ‏وگو با استاد دکتر محمد صادقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22081/jqr.1997.22524

چکیده

 در این مصاحبه ویژگى‌ها، کاستى‌ها و اقدامات بایسته مربوط به المیزان مورد توجه قرار گرفته است.
 آیةاللَّه دکتر صادقى در این گفتمان دیدگاه خود را در رابطه با ویژگى‌ها و ابعاد المیزان این گونه توضیح مى‌دهد: المیزان بدون تأثیرپذیرى از دیدگاه‌هاى دیگران توجّه به مقصود و معانى اصیل قرآن دارد، نیز دیدگاه قرآن را در محورهاى فلسفى، عرفانى، علمى، اخلاقى، اجتماعى، ادبى، فقهى، معرفت دینى در افق دید قرآن‌پژوهان قرار مى‌دهد، روش تفسیر قرآن به قرآن المیزان در حاشیه تفسیر اهل بیت و احیاء آن به حساب مى‌آید، در این روش قرآن در تفهیم معانى، خودکفاست و روایات تفسیرى در راستاى مقاصدى جز تفسیر، مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گیرد. استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن که مستلزم احاطه بر قرآن است براى معصوم به صورت مطلق و براى غیر معصوم به صورت نسبى امکان‌پذیر است. هر چند علامه، در تفسیر المیزان مسائلى را نوشته است که کاملاً به آنها معتقد بوده است ولى در مواردى متناقض نیز سخن مى‌گوید. شایسته است روش علامه با اصلاحات و به صورت گروهى توسط واجدان شرایط لازم تداوم یابد. تفسیر الفرقان بیشتر از المیزان متأثر است ولى تحمیل‌هاى المیزان را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

16