پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه فلسفه اخلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 طرح مهم‌ترین پرسشهاى حوزه‌هاى گوناگون فلسفه اخلاق در راستاى دست‌یابى به ادراک و رهیافت خاص قرآنى در زمینه مباحثات نوین فلسفه اخلاق و داورى ارزشى رفتار است.
 پانزده محور این بخش عبارتند از: تعریف اخلاق، ارتباط دین و اخلاق، بنیادها و خاستگاه اخلاق، قلمرو اخلاق، منشأ احکام و قواعد اخلاقى، مفاهیم و قواعد اخلاقى، نقش و تأثیر ثواب و عقاب در انگیزشهاى اخلاقى، معیار و ملاک فضیلت اخلاقى، نسبیت و اطلاق در اخلاق، سعادت و شقاوت اخلاقى، جایگاه عواطف در اخلاق، جایگاه اخلاق در ادیان ابراهیمى، دیدگاه قرآن در زمینه‌هاى جدید اخلاقى، تأثیر علم و تکنولوژى بر اخلاق و فضایل و رذایل عصرى.
 در هر محور، پس از گزارش مختصرى از برخى دیدگاه‌ها، سؤالات مربوط به آن موضوع با تأکید بر آیات قرآن مطرح شده و منابع و مآخذ گوناگونى جهت اطلاع بیشتر خوانندگان نیز معرفى شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

5

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ibrahim Sajjadi
  • Muhammad Mahdi Mas’udi