پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه ایمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 طرح پرسشهایى درباره معناشناسى و شناخت حقیقت ایمان از دیدگاه قرآن است.
 نویسنده نخست حقیقت ایمان را بحث کرده هیجده تعریف درباره آن از متکلمان مسلمان مى‌آورد، سپس به بررسى آیات راجع به حقیقت ایمان مى‌پردازد، آن گاه از نقش گناه کبیره در زوال ایمان بحث کرده و دیدگاه‌هاى متفاوتى را مطرح مى‌کند. درجات ایمان موضوع دیگرى است که مورد بررسى قرار گرفته و دیدگاه‌هایى درباره آن بیان مى‌شود سپس پرسشهاى چندى در زمینه ایمان از دیدگاه قرآن طرح مى‌شود: 1 - آیا استدلال عقلى براى ایمان امکان دارد؟ 12 - آیا ایمان عقلى و عامیانه ارزش دارد؟ 3 - آیا ایمان یک حقیقت شرعیه است؟ 4 - کدام راه بهترین راه براى ایمان آوردن است؟ 5 - معیار ارزیابى ایمان چیست؟ 6 - آیا در ایمان انقیاد عقل از دل ضرورى است؟ 7 - آیا ایمان یک نوع حیرت است؟ 8 - علل گرایش به ایمان چیست؟ 9 - نقش ایمان درزندگى چیست؟ 10 - گوهر ایمان در کدام شکل از حکومت شکوفا مى‌شود؟ 11 - آیا ایمان با اجبار سازگار است؟ 12 - ایمان هدف است یا وسیله؟ نویسنده در ادامه، "ایمان" در کلام مسیحى را بحث کرده و دو دیدگاه راجع به آن نقل مى‌کند آن گاه پرسشهایى را درباره آن مطرح مى‌نماید و در آخر رابطه ایمان و اعتقادات را توضیح داده نظریاتى را بیان مى‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

7

نویسنده [English]

  • G F