نکته‏ های تفسیری در سوره حمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نکات تفسیرى درباره آیات و عبارات سوره حمد است. سوره فاتحه، نخستین سوره‌اى است که به صورت کامل در آغاز بعثت بر پیامبر نازل گردیده است. نویسنده، پس از گزارش اطلاعات تاریخى سوره شرافت و منزلت آن، سوره را به سه بخش تقسیم مى‌کند: تمجید و ثناى الهى، اظهار کمال انقطاع و عرض نیاز. در ادامه به نکته‌هایى درباره بسمله، ریشه‌یابى واژه "اسم"، مفهوم کلمه جلاله، ریشه‌هاى چهارگانه "اللَّه" و "الرحمن الرحیم" پرداخته و ترکیب برخى از واژه‌هاى سوره را بیان داشته است. هدف سوره را تربیت بندگان خالص الهى دانسته - تا چگونگى سخن گفتن و تمجید و ثناگویى و عرض نیاز کردن را یاد بگیرند. بر همین اساس، آیات را تفسیر کرده و در پایان نکاتى را درباره "ابتهال الى اللَّه" به عنوان آخرین بخش سوره، آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

10

نویسنده [English]

  • Muhammad Hadi Marefat