تحلیل داستان آدم در قرآن (2) قصّه آدم و تحلیل‏ های انسان شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 گزارش دیدگاه قرآن درباره داستان آدم(ع) و حوا است.
 قرآن براى داستان آفرینش انسان با تمام عناوین زیر مجموعه‌اش هویت انسان‌شناسى قائل است و آن را به دور از هر گونه پیرایه نامعقول مطرح مى‌کند، امّا اگر روایات نامقبول ضمیمه تفاسیر شده است جزء اسرائیلیات است
 قصه قرآنى خلقت آدم و حوا با طرح خلافت آغاز مى‌شود که متعلق به انسان است و نه خصوص آدم، ملائکه از ترکیب انسان از ماده و روح به کشش زمینى و فساد افکنى او پى‌بردند و خداوند به درک فطرى انسان و دریافتهاى علمى و شهودى او اشاره کرد که شانس خلیفة اللهى او را تقویت مى‌کند. آدم و حوا هر دو از خاک آفریده شده‌اند. فرشتگان پس ازآشنایى بالیاقت انسان به تواضع افتادند و آماده خدمت گذارى شدند ولى شیطان تصمیم به مخالفت گرفت و آمادگى خود را براى راهزنى اعلان کرد.پس از آفرینش، آدم و حوا در بهشت برین براى پاره‌اى از آموزشها استقرار یافتند. و با وسوسه شیطان خروج زود هنگام آنها محقق گردید. مخالفت آدم و حوا، مخالفت از هدایت ارشادى خدا بود که مشکلاتى را در پى آورد و نه مخالفت تکلیف شرعى. درعین حال آن دو توبه و استغفار کردند و ترفیع مقام یافتند. دو نوع هبوط در این داستان وجود دارد: معنوى و فیزیکى .داستان پر جاذبه نخستین انسان با پاره‌اى از روایات اسرائیلى همراه شده است به طورى که تصویرى توراتى بر آن سایه افکنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

5

نویسنده [English]

  • Sayyed Ibrahim Sajjadi