انسان سالم (2) انسان سالم از دیدگاه قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى شخصیت انسان سالم از دیدگاه قرآن است.
 نویسنده پس از تعریف شخصیت از نگاه روان‌شناسان، دیدگاه قرآن را راجع به آن بررسى مى‌کند و با تکیه بر نقش فطرت در شکل‌گیرى شخصیت از اندازه تأثیر آن سخن گفته و نتیجه مى‌گیرد که فطرت ملزم کننده نیست و لذا انسان قابلیت تحوّل دارد. در ادامه مهم‌ترین عامل انگیزش شخصیت از دیدگاه قرآن را مطرح کرده و آن را درک هدف و معناى آفرینش و شناخت آفریننده معرفى مى‌کند، سپس ویژگى‌هاى انسان سالم از دیدگاه قرآن را بیان مى‌کند و در این زمینه نخست از امکان شناخت انسان سالم از طریق قرآن سخن مى‌گوید و بعد ویژگى‌هاى انسان سالم را این‌گونه بیان مى‌کند: 1 - تشنه دانستن و فهمیدن راز هستى و نظام وجود 2- مسئولیت پذیرى و پیشرو بودن 3- استوارى و پایدارى 4- برخوردارى از روحیه برابرى و برادرى 5 - در اقلیت بودن انسانهاى سالم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

8

نویسنده [English]

  • Sayyid Heydar Alavi Nejad