مباحث انسان‏ شناسی در تفسیر راهنما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 موضوع نگارى تفصیلى مباحث انسان‌شناسى در قرآن است.
 همه مدخلهاى مربوط به موضوع انسان‌شناسى تفسیر راهنما بدون مستند آیه و توضیحات در پانزده فصل اصلى زیر عناوین ماهیت و حقیقت انسان، خلقت انسان، طبیعت و فطرت انسانى، ابعاد وجودى انسان، ابعاد اجتماعى انسان، علم و آگاهى انسان، ویژگى‌ها و امتیازات انسان، فضایل انسانى، نیازها و گرایشهاى انسان، سعادت و کمال انسان، حالات و صفات انسان، انسان و سنتهاى الهى، نعمتها و مصالح انسان، تاریخ و سرگذشت انسان و سرنوشت و فرجام انسان ارائه شده است. براى تهیه این مجموعه ازنه جلد تفسیر راهنما که تقریبا شامل برداشت‌هاى نصف آیات قرآن مى‌باشد، به عنوان متن استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

12

نویسنده [English]

  • Muhammad Hashem Zamani