نقدی بر ترجمه و تفسیر سوره «ایلاف»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 ترجمه و تفسیر سوره "ایلاف" مورد بررسى و نقد قرار گرفته است. نویسنده، پس از ارائه ترجمه برخى از مترجمان و تفسیرِ نویسندگانِ "تفسیر نمونه" و نویسنده "تفسیر المیزان"، به نقد ترجمه و تفسیر آنان پرداخته و اشکالات متعدد ترجمه و تفسیره سوره "ایلاف" را یادآور مى‌گردد.
 در پایان بر اساس نقدها و نظراتِ خود، ترجمه و تفسیر جدیدى از سوره "ایلاف" را ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

13

نویسنده [English]

  • Kamalo-al-Din Ghorab