دین و جامعه از نگاه شهید مطهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسى تأثیر متقابل دین و جامعه از دیدگاه قرآن بر اساس نظرات استاد مطهرى است. دین تأثیر چند بعدى در جامعه دارد. نویسنده با بیان ویژگى‌هاى انسان از نگاه مطهرى از عناوینى چون: علم و آگاهى، گرایشها و تمایلات، استعدادها و توانایى‌ها، عقل و اراده و عصیانگرى به مثابه عناصر ویژه انسان نام مى‌برد سپس از تأثیر دین در سه بخش پیدایش جامعه، پایدارى جامعه و بالندگى جامعه سخن مى‌گوید و در هر سه قسمت به این نتیجه مى‌رسد که دین نقش بى‌بدیل دارد و چیز دیگرى نمى‌تواند جایگزین دین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

religion and society in martyr mutahari’s view

نویسنده [English]

  • Musa Hoseyni
چکیده [English]

this article deals with the role of religion in society in mutahari’s view. the writer believes that mutahari’s viewpiont on the role of religion in society is based on his humanistic viewpoints; thus, in the beginning, he has discussed basic topi cs in mutahari’s humanistic views, and then has touched upon the role of religion on three bases: emergence of a society, durability of a socity, and maturity of a socicty.