نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 روش تفسیرى استاد مطهرى مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده پس از معرفى زمانه مطهرى و احساس مسؤلیتى که وى در قبال جامعه داشت و آگاهى بخشى را تنها راه بیرون رفت از انحطاط تحمیل شده بر مسلمانان، مى‌دانست؛ از آثار تفسیرى مطهرى سخن گفته و آن را به دو بخش ترتیبى و موضوعى تقسیم مى‌کند سپس به روش تفسیرى وى پرداخته و ویژگى‌هاى زیر را براى آن بیان مى‌کند: 1- توجه به روش قرآن به قرآن با گرایش معناشناسى زبان 2- تفسیر اجتهادى و عقلى 3- استفاده از روایات 4- بررسى تاریخچه موضوع 5- توجه به لغت 6- توجه به تاریخ صدر اسلام 7- توجه به آهنگ سوره‌ها 8- توجه به هدف سوره 9- مکمّل دانستن تفسیر موضوعى نسبت به تفسیر ترتیبى 10- تقسیم آیات سوره به بخشهاى گوناگون 11- اهتمام به مفاهیم کلیدى 12- نقد روایات اسرائیلى 13- بررسى آیات الأحکام به شیوه فقها امّا با گرایش اجتماعى 14- بهره‌گیرى از نظریات علمى 15- رویکرد به قرآن در مباحث اجتماعى و 16- بیان دیدگاه مخالفان. در پایان به زنده بودن کارهاى تفسیر مطهرى و نیز تأثیرپذیرى وى از تفسیر المیزان اشاره مى‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a glance at interpretive method of martyr mutahari

نویسنده [English]

  • hamid faqfoor maqrebi
چکیده [English]

following a review of ustad mutahari’s interpretive works, his interpretive method is death with in this article and 18 features are mentioned in this regard, and for each one of them one or more examples from ustad’s words are given. the features mentioned include: attending to the interpretation of quran through quran, ijtahadi (discretional) and rational interpretation of the quran, making use of valid traditions, studying the history of each topic, attending to the goal (s) of each chapter, m ain and peripherial look at topical exegesis, division of a chapter into various parts, paying close attention to the key concepts of exegesis, studying of verses of ordinance having social tendency, taking advantage of modern scientific theories, statin g diferent viewpoints, impressionability from tafsir al - mizan, etc.