نگاه نو به ماهیت یأجوج و مأجوج و سدّ ذوالقرنین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه قم

2 پژوهشگر

چکیده

قرآن حکیم به‌طور اجمال سخن از یأجوج و مأجوج و ساختن سدّی توسط ذوالقرنین در برابر آنها به میان می‏آورد و این مسائل را در اذهان متفکّران ایجاد می‏کند که یأجوج و مأجوج چه بوده‏اند و آن سدّ شگفت‏انگیز چگونه و در کجا ساخته شده است؟ نظریه‏هایی از سوی محققان ارائه شده است که به دلیل ناسازگاری آنها با آیات و آموزه‏های قرآنی، عقلانی و کلامی، و همچنین عدم ارائه دلیل و مؤید، پذیرش آنها را مشکل می‏کند. نظریه‏ای که در این نوشتار ارائه شده است، با توجه به دو اصل مذکور، یعنی سازگاری با آیات و آموزه‏ها و ارائه مؤیدات و نشانه‌های قرآنی، روایی، لغوی و علمی، نسبت به دیگر نظریه‏ها ترجیح و برتری دارد. با توجه به این دو اصل، یأجوج و مأجوج از مواد مذابی بودند که از میان یک گسل فوران می‏کردند و ذوالقرنین با خود آنها و دیگر مواد سخت و انعطاف‏پذیر، آن شکاف را پر کرده و سدّی افقی بنا نهاد. موقعیت این سدّ ممکن است در اثر جابه‌جایی پوسته زمین، به لایه‏های زیرین و حتی به کف اقیانوس‌ها منتقل شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Glance at the Nature of the Gog and Magog and Dhul Qarnayn Dam

چکیده [English]

The Holy Qur’ān briefly mentions Gog and Magog and the construction of a dam [or wall] by Dhul Qarnayn against them, created the dilemma in the minds of the thinkers as to what the Gog and Magog were and where had that amazing dam been made. Some theories have been presented by researchers that because of their incompatibility with the Qur’ānic verses and teachings, and because of their rational and theological inconsistency, as well as not providing confirming evidences, they have become hard to accept. In regard to the above-mentioned two principles, i.e., compatibility with the verses and teachings and provision of Qur’ānic, narrative, lexical, and scholarly evidences and indications, the theory presented in this article is preferred and has superiority over other theories. Given these two principles, Gog and Magog were of the lava erupted from a fault line and Dhul Qarnayn used them and other solid and inflexible matter to fill that gap and build up a horizontal dam. The location of this dam may have transferred to the sub-layers of the earth or even to the bottom of an ocean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dhul Qarnayn Dam
  • fault
  • molten material
  • Gog and Magog