تعریف مفاهیم اخلاقی و ساختارهای قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

در منابع دینی به‌ویژه قرآن کریم، گاهی با سیاق‌ها و ساختارهایی مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در صدد تعریف یک مفهوم یا پدیده است. پرسش این است که آیا در حقیقت می‌توان از این ساختارها به تعریف دقیق یک مفهوم دست یافت یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، اشکالات و چالش‌های این ساختارها برای تعریف چیست و چرا نمی‌توان برخلاف ظاهر آنها که گویای تعریف است، توقع تعریف به معنای واقعی کلمه از آن داشت؟ این سیاق‌ها و ساختارها گرچه که هم در متون روایی است و هم در قرآن کریم، اما در این مقاله به بررسی برخی سیاق‌هایی پرداخته می‌شود که در مورد مفاهیم اخلاقی در آیات به‌کار رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Definition of Ethical Concepts and the Qur’ānic Structures

نویسنده [English]

  • Muḥammad ‘Ālimzāda Nūrī
چکیده [English]

In religious sources, particularly the Holy Qur’ān, we sometimes encounter the contexts and structures that seem to be intended to define a concept or phenomenon. The question is whether or not it is really possible to attain an accurate definition of a concept from these structures. If the answer is negative, what are the problems and challenges of these structures for definitions and why can’t the definition in its true sense be expected, contrary to their appearance that denotes definition? Although these contexts and structures exist both in narrational texts and the Holy Qur’ān, the present article undertakes to examine only those contexts that are used concerning ethical concepts in the verses of the Qur’ān.