ارزش یا ارزش‌های بنیادین در اخلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه

چکیده

این نوشتار در جست‌وجوی پاسخ به این پرسش است که آیا در میان ارزش‌های اخلاقی، یک یا چند ارزش مادر و اصلی داریم که همه ارزش‌های دیگر از آنها نشأت بگیرد و از فروعات آن به شمار آید یا خیر؟ نویسنده نخست به تعریف دو اصطلاح «ارزش» و «بنیادین» پرداخته، سپس از طولی و عرضی بودن ارزش‌های اخلاقی به صورت کلی سخن گفته است، آن‌گاه بر اساس دیدگاه طولی بودن ارزش‌های اخلاقی، به نظریات موجود در زمینه ارزش‌های بنیادین اشاره کرده است که در این راستا از نظریاتی چون:‌ توحیدنگری، حکمت، راستگویی، عدالت، کرامت نفس، عقل، تقوا، حیا و زهد یاد کرده و با نقل و نقد ادله هر یک، سرانجام نظریه اخیر را برگزیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Value or Values in Ethics

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

This research seeks to find an answer to the question as to whether among the ethical values we have one or more major values from which all other values originate and are regarded as its branches. First, the writer defines the two terms “value” and “fundamental”, then goes on to talk generally about the ethical values as being longitudinal and latitudinal; then, on the basis of the longitudinal perspective of ethical values, he mentions the views existing on the fundamental values and in this respect points out such views as Unitarianism, wisdom, truthfulness, justice, nobility of the soul (nafs), intellect, piety, prudence, and asceticism. Finally, and upon quoting and criticizing the evidences of each one of them, he selects the latter view.