دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مترجم و استاد دانشگاه قم

2 مترجم و دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

چکیده

بیشتر محققان غربی بر این باورند که سوره­های بلند مدنی دربردارنده مطالب پراکنده و از هم گسسته است و مقاله حاضر در صدد نقض اجماع مذکور است. سوره­ای که نویسنده برای رسیدن به هدف خود انتخاب نموده، سوره مائده است. نویسنده ابتدا سوره را بخش­بندی نموده است و سپس از طریق برقراری ارتباط بین بخش­های متوالی، کوشش کرده که پیوستگی آن را به اثبات برساند. هرچند مبانی نویسنده برای بخش‌بندی با مفسران مسلمان متفاوت است، ولی جنبه جدید بودن کار وی تنها به همین جا ختم نمی­شود و او در بخش اصلی کارش، یک مدل کلی و فراگیر برای ارتباط بخش­های سوره مائده ارائه می­دهد که انسجام ساختاری این سوره را به نحو شایسته­ای به نمایش می­گذارد. روشی که نویسنده برای مقصود خود طی کرده، بهره گرفتن از شواهد لفظی و نیز برخی شیوه­های نقد ادبی رایج در غرب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Sūrat al-Mā’ida

نویسندگان [English]

  • Neal Robinson
  • Muḥammad Kāẓim Shāker 1
  • Ensiyyah Asgari 2
چکیده [English]

Most of the Western researchers believe that the long Medinan sūras contain diverse and dispersed material; the present article seeks to refute this consensus. The sūra that the writer has chosen for achieving his objective is Sūrat al-Mā’ida. First, the writer has divided the sūra into sections and then has tried, through maintaining a relationship among the consecutive sections, to prove their interrelationship. Although the writer’s principles for division is different from the Muslim exegetes, the new aspect of his work does not end up here and he presents, in the main part of his work, a general and comprehensive model for interrelationship of the sections of Sūrat al-Mā’ida that properly shows the structural coherence of this sūra. The method the writer has followed for his purpose is the employment of lexical evidence as well as some methods of literary criticism common in the West.