اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه قم

2 استادیار دانشگاه قم

چکیده

اصطلاح‌شناسی به‌عنوان یک شاخۀ زیرساختی علمی در میان همۀ علوم مطرح است و متصدی شناسایی و تعریف اصطلاحات علوم به‌صورت روشمند و قاعده‌مند می‌باشد. دانش تفسیر نیز بسان دیگر علوم، اصطلاحات و واژگان اختصاصی دارد که تعریف آنها، ضروری‌ترین اقدام پیش از به‌کارگیری آنها می‌باشد. در این میان، اصطلاح «مبانی تفسیر» چندگاهی است که در میان علوم اسلامی و به‌ویژه دانش تفسیر مطرح است و مفسران و قرآن‌پژوهان از مناظر مختلف، تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده‌اند. این نوشتار بر آن است تا با بررسی تعاریف پیشین این اصطلاح، تعریف جامع و مانعی از آن ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terminology of the Principles of Interpretation

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ruhi Dehkurdi 1
  • Muhammad Ali Tajri 2
چکیده [English]

As a sub-structural scientific branch, terminology is common in all the sciences and is in charge of identifying and defining the technical terms of sciences in a systematic form. Like other sciences, interpretation has its own terms and vocabulary, whose definition is the most necessary step before utilizing them. Meanwhile, the term “principles of interpretation” has for some time been brought up in the Islamic sciences and particularly interpretation, and the interpreters and Qur’ān researchers have given various definitions for it from different perspectives. The present writing is intended to give a comprehensive and conclusive definition for this term through studying its previous definitions.