جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

تفاسیر علمی رویکرد تفسیری است که می‌کوشد از داده‌های علمی در تفسیر و تبیین آیات وحی سود جوید و از این منظر، هم کشف مفاهیم صورت گیرد و هم احیاناً به اعجاز علمی ره سپرده شود. این رویکرده در سده اخیر رونق ویژه‌ای یافت و تفاسیر گوناگون و نیز نگاشته‌های مستقل فراوان با این رویکرد نگاشته شد. این رویگرد موافقان و مخالفانی یافت. این نوشتار به بررسی دیدگاه‌های آیت الله فضل‌الله می‌پردازد و موضع ایشان را به گونه‌ای اجمالی و نیز در مقایسه با تفاسیر شیعه معاصر (المیزان، الفرقان، الکاشف و نمونه) بررسی می‌کند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیدگاه ایشان گرچه نفی مطلق تفسیر علمی نیست، اما ایشان با موضع بسیار انقباضی و با احتیاط بسیار، با تفسیر علمی برخورد می‌کند. این احتیاط و ملاحظه برخاسته از نگرش و مبانی خاصی است که ایشان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific-Qur’ānic Cosmology in Faḍl Allāh’s Judgment

نویسنده [English]

  • Sayyid ‘Abbās Ṣāliḥī
چکیده [English]

Scientific interpretation is an exegetical approach that tries to use scientific data in interpreting and elucidating the Revealed verses of the Qur’ān from whose perspective both discovery of concepts would take place and, possibly, the scientific miracle would be unraveled. This approach specially thrived in the recent century and various interpretations as well as many independent writings were composed. It found its opponents and proponents, too. The present article studies the viewpoints of Ayatollah Faḍl Allāh and briefly examines his position in comparison to the contemporary Shī‘a interpretations (Al-Mīzān, Al-Furqān, Al-Kāshif,and Nimūna). These studies indicate that although his viewpoint does not absolutely deny scientific interpretation, he encounters with this type of interpretation from a quite reductionist and cautious position. This prudence and precaution arises from the specific attitude and principles that he possesses.