دوره و شماره: دوره 17، 65-66 - شماره پیاپی 65، تابستان 1390، صفحه 1-392 (ویژه دیدگاه های تفسیری علامه فضل الله (2)) 
13. قرائات قرآن

صفحه 334-351

فردریک لیم هویس؛ مژگان آقایی؛ راحله نوشاوند


14. مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید

صفحه 352-371

عباس اشرفی؛ فاطمه قربانی