قرائات قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم و کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

در این مقاله که نوشته «فردریک لیم‌هویس» (Frederik Leemhuis) خاورشناس هلندی است، گزارش اجمالی از روند شکل‌گیری قرائات قرآن ارائه شده، سپس سیر تکوین و تحول قرائات در ادوار مختلف تاریخ قرائات همراه با مهم‌ترین کتاب‌ها در این حوزه بررسی شده و در ادامه، به ملاک‌های پذیرفته شده در باب تعیین قرائات متواتر، مشهور و شاذ اشاره شده است. نویسنده سیر تاریخی تثبیت و رواج یافتن قرائات قرّاء چهارده گانه در مناطق مختلف جهان اسلام را در جریان مرحله نقطه و اعراب‌گذاری قرآن مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در دو مورد، فصلنامه پژوهشهای قرآنی نگاه انتقادی داشته است که در پانوشت تذکر داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Readings of the Qur’ān

نویسندگان [English]

  • Frederik Leemhuis
  • Muzhgān Āqā’ī
  • Rāḥila Nūshāvand
چکیده [English]

In this article, written by the Dutch orientalist Frederik Leemhuis, a brief report is presented about the gradual formation of the readings (qarā’āt) of the Qur’ān. Then, the course of development of the readings in different historical periods is reviewed along with the most significant books in this respect. In conclusion, the accepted criteria on determining the obvious and the isolated recurrent (mutawātir) readings are touched upon.
The writer studies the historical development of the establishment and prevailing of the readings of the fourteen reciters in different regions of the Muslim world in the process of punctuation and diacritical marking of the Qur’ān.