مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

در مسیحیت شاهد دو نظام عقیدتی هستیم که هر یک با بخشی از کتاب مقدس مطابقت دارد. در قرآن اشارات زیادی به سیره زندگانی حضرت عیسی (ع) شده است. قرآن بر خلاف عهد جدید به جزئیات زندگانی مسیح (ع) نپرداخته، اما به مسائلی اشاره داشته که همواره مورد توجه مسیحیان نیز بوده است. موضوع در خور تأمل این است که پیگیری این مسائل ما را به دو نظام عقیدتی متفاوت در اسلام و مسیحیت در خصوص مسیح منتهی می‌نماید. ما نیز‌ در این مقاله ابتدا به مسیح‌شناسی از دیدگاه‌های مختلف در اناجیل پرداخته و نظریه تثلیث و اسامی متعدد مسیح را طبق آیات انجیل به بحث گذاشته و سپس موضع قرآن را در این باره بیان می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Christology in the Qur’ān and New Testament

نویسندگان [English]

  • Abbas Ashrafi 1
  • Fāṭima Qurbānī 2
چکیده [English]

We see two ideologies in Christianity, each one of which conforms to a part of the Holy Scripture. There are many references in the Qur’ān to the life-story (sīra) of Jesus Christ (A.S.). Contrary to the New Testament, the Qur’ān has not dealt with the details of Jesus Christ (A.S.); however, it has touched upon issues that have always been of interest to the Christians, too. What is worth mentioning here is that following up these issues would lead us to two different ideological systems in Islam and Christianity concerning Jesus Christ (A.S.). So, in this article, first we have addressed Christology in various viewpoints in the Gospels and discussed various names of Jesus Christ according to the verses of the Gospel and then stated the Qur’ān’s position in this respect.