گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر «من وحی القرآن»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قرآن

چکیده

یکی از مباحث مهم در تفسیر پژوهی، شناخت جایگاه عقل در فهم و استنباط نصوص دینی به‌ویژه قرآن کریم است. اهمیت و انتخاب «تفسیر من وحی القرآن» از میان تفاسیر معاصر شیعه به این دلیل است که در خردگرایی و عصری‌نگری و تحلیل و نقد اندیشه‌‌های پیشین، نقطه عطفی فرهنگی و قرآن‌پژوهی در میان تفاسیر معاصر است و در این عرصه، کاری جدید ارائه داده است. در این مقاله سعی شده پس از توضیح کوتاهی از شخصیت علامه فضل الله و تفسیر وی، به تبیین تفسیر عقلی و جایگاه آن در تفسیر من وحی القرآن پرداخته شود و در ادامه نمونه‌هایی از کاوش‌های عقلی آورده شده و چگونگی بهره‌گیری از عقل در فهم کلام الهی بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rational and Jurisprudential Trend in Tafsīr Min Waḥy al-Qur'ān

نویسنده [English]

  • Sayyid Muḥammad ‘Alī Ayāzī
چکیده [English]

One of the significant discourses in tafsīr studies is recognizing the status of intellect in comprehension of and inference from religious texts, especially the Holy Qur’ān. The importance and selection of ‘Allāma Faḍl Allāh’s tafsīr from among Shī‘a interpretations is because it is a cultural turning point in Qur’ānic studies among contemporary Shī’a interpretations in terms of rationalism, contemporaneity, and analytical criticism of the ancient ideas, and for its presenting a new work in this area. In this article, after a brief explanation of the personality of ‘Allāma Faḍl Allāh, it is attempted to elucidate the rational interpretation and its status in Tafsīr Min Waḥy al-Qur’ān. In continuing, some examples of rational explorations are given and it is stated how intellect is utilized in understanding Divine Words.