تفسیر «من وحی القرآن» و سه‌گانه ظهور و روایت و عقل در گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمد حسین فضل الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

نوشتار حاضر متن مصاحبه‌ای با علامه فضل الله است در مورد تفسیر «من‌ وحی القرآن». در این مصاحبه علامه فضل الله به پرسش‌های متعددی پیرامون روش تفسیر خود و ویژگی‌های آن پاسخ می‌دهد. برخی از محورهای مورد پرسش عبارت‌اند از: فلسفه نامگذاری تفسیر به «من وحی القرآن»، پیامدها و آثار روش من وحی القرآن، چگونگی بهره‌گیری از عقل در تفسیر، جایگاه روایت در روش «من وحی القرآن»، رابطه قرآن و اهل بیت:، فلسفه اجتناب از تفصیل مجملات قرآن، ظاهر و باطن قرآن، راز اعجاز قرآن و قرائت‌های جدید از قرآن و متون دینی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tafsīr Min Waḥy al-Qur'ān and the Trilogy of Expressiveness, Narration, and Intellect (In an Interview with Ayatollah ‘Allāma Sayyid Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh)

نویسنده [English]

  • Majīd Murādī
چکیده [English]

The present article is the transcript of an interview with ‘Allāma Faḍl Allāh concerning his Tafsīr Min Waḥy al-Qur’ān.
In this interview, ‘Allāma Faḍl Allāh answers to various questions about his exegetical method and its characteristics. Some topics questioned about include: the philosophy behind naming the tafsīr as Min Waḥy al-Qur’ān; the consequences and impact of the method used in Min Waḥy al-Qur’ān; the way intellect is utilized in interpretation; the status of narration in the method of Tafsīr Min Waḥy al-Qur’ān; the relation between the Qur’ān and Ahl al-Bayt; the philosophy behind avoiding detailed account of epitomes (or inconclusive concepts) of the Qur’ān; the mystery of the inimitability of the Qur’ān; and the new readings of the Qur’ān and religious texts.