نقش سیاق از نگاه علامه فضل‌الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن

چکیده

استفاده از سیاق امری عقلایی بوده و حجیت آن از باب حجیت ظهور می‎باشد و مفسران از آن به طور گسترده و به صورت‎های گوناگون در فهم کلام الهی بهره می‎برند.
این مقاله در پی بیان قرینیت سیاق در فهم کلام الهی از منظر علامه محمد حسین فضل الله می‎باشد. از نظر ایشان سیاق را می‎توان به چهار دسته سیاق کلمه، سیاق آیات، سیاق سوره و سیاق قرآنی تقسیم کرد. هر یک از این اقسام کاربردهای فراوانی در تفسیر «من وحی القرآن» دارند؛ از جمله به دست آوردن معنای کلمات، تعیین مراد خداوند از آیات، نقد و بررسی اقوال مفسران، ارزیابی روایات و نیز کاربرد آن در مباحث ادبیاتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Context from the Viewpoint of ‘Allāma Faḍl Allāh

نویسنده [English]

  • Shamsullāh Mu‘allimkulā’ī
چکیده [English]

Using context (siyāq) has been a rational practice and its validity is in terms of the validity of appearance (uhūr), which the interpreters have extensively made use of in various forms to understand Divine Words.
This article tries to explain the evidentiality of context in understanding Divine Words from the viewpoint of ‘Allāma Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh. In his view, context can be divided into four categories: context of word, context of āya, context of sūra, and Qur’ānic context. Each one of these types have many uses in Tafsīr Min Waḥy al-Qur’ān, among which are: obtaining the meaning of the words; finding out God’s intention of the verses; reviewing and criticizing the interpreters’ statements; evaluation of the narrations; and its use in literary discourses.