روش تزکیه از نگاه قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار روش تزکیه از نگاه قرآن را مورد بحث قرار داده است. نویسنده نخست به مفهوم شناسی لغوی و کاربردی تزکیه پرداخته است، سپس مکانیسم تأثیرگزاری هواهای نفس بر قلب را توضیح داده است، آن‌گاه با توجه به مکانیسم تأثیرگذاری فوق، از روش تزکیه که قرآن مطرح کرده است سخن گفته است. نویسنده بر این باور است که روش پیشنهادی قرآن بر دو محور متمرکز است: یکی صیانت و بیدار نگهداشتن قلب نسبت به حقایق و دیگری جلوگیری از تسلط کشش‌های نفس بر قلب از طریق از بین بردن زمینه تسلط یا اقدام متضاد با کشش‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Purification Method from the Viewpoint of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

This article discusses the method of tazkiya (purification) from the viewpoint of the Qur'ān. The writer first addresses the verbal and applied conceptology of tazkiya and then explains the mechanism of the efficacy of sensual desires on the heart. After that, considering the above efficacy mechanism, he goes on to talk about the purification method that the Qur'ān has proposed. The writer believes that the method proposed by the Qur'ān is based on two pivots: first, preserving the heart and keeping it awake concerning the truths; and the other, preventing the dominance of sensual tendencies over the heart through elimination of the ground for domination or taking measures against those tendencies.