روش‌های تربیت در داستان حضرت موسی (ع) در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

در قرآن کریم فرازهایی از سرگذشت و عملکرد اقوام پیشین بیان شده است که مهم‌ترین آنها، داستان موسی و بنی‌اسرائیل است. این داستان حاوی آموزه‌های تربیتی عدیده‌ای است و نکات ارزشمندی در زمینه تربیت دارد. یکی از مباحث مهم در امر تربیت، روش‌های تربیت است. از این رو شناخت جایگاه هر روش، سهم بسزایی در موفقیت مربی دارد و بدون چنین شناختی، نیل به نتایج مورد نظر با مشکلات فراوان و چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.
در این نوشتار برخی از روش‌های تربیت بر اساس داستان موسی و قوم بنی‌اسرائیل در قرآن مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Education in the Story of Prophet Moses (A.S.) in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Muṣṭafā Miṣbāḥ al-Ḥudā
چکیده [English]

Some eminent parts of the ancient peoples’ deeds have been stated in the Holy Qur’an, the most important of which is the story of Moses and the Children of Israel (Banī Isrā’īl). This story contains various educational lessons and includes valuable remarks concerning education. One of the significant issues in education is the methods of education. Thus, getting to know the status of each method has a significant impact on the educator’s success, as without such knowledge achievement of the intended results would face many difficulties and new challenges.
In this article some methods of education based on the story of Moses and the Children of Israel in the Qur'an are discussed.