روش آیت‌الله معرفت در «التفسیر الأثری الجامع»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

روش‌شناسی تفاسیر، از جمله مباحث فلسفه تفسیر بوده و از حوزه‌های نوپایی است که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. شناخت روش مفسّر راه را برای آشنایی با تفاسیر و دیدگاه مفسّران آنها هموار می‌سازد.
این مقاله روش تفسیری آیت‌الله معرفت در «التفسیر الاثری الجامع» را بیان و بررسی می‌کند. در آن شناخت‌نامه‌ای از مفسر ارائه شده تا خواننده با زندگی‌نامه مفسر و آثار او آشنا گردد. توصیفی از التفسیر الأثری الجامع ارائه گردیده، روش تفسیر مفسر در آن بیان شده و به تحلیل و نقد آن پرداخته است. نگارنده در انتها ویژگی‌های التفسیر الاثری الجامع را بیان نموده و روش غالب آن را، روش نقلی دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ayatollah Ma‘rifat's Methods in Al-Tafsīr al-Atharī al-Jāmi‘

نویسنده [English]

  • Ṭāhira Rajā’ī
چکیده [English]

Methodology of interpretations is among the philosophy of interpretation discourses and one of the newly-established fields which is nowadays of interest to researchers. Getting to know the interpreter’s method would pave the way for further familiarity with interpretations and the viewpoints of their interpreters.
This article addresses and reviews Ayatollah Ma‘rifat's exegetical Method in Al-Tafsīr al-Atharī al-Jāmi. A bio-bibliography of the interpreter is presented here so that the reader may get familiar with his biography and works. Here, a description of Al-Tafsīr al-Atharī al-Jāmi is presented, in which the interpreter’s exegetical method is stated, analyzed, and critically reviewed.
In the end, the writer has stated the features of Al-Tafsīr al-Atharī al-Jāmiand regarded its prevailing method to be naqlī (derived from traditions).