کاربرد قرآن در روش اجتهادی شهید ثانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار کارکرد قرآن در اجتهاد شهید ثانی را به بررسی نشسته است. نویسنده در آغاز به سه موضوع قرآن آموزی، قرآن پژوهی و تفسیرآموزی و آثار قرآنی بر جای مانده از شهید پرداخته و آن گاه به تبیین دیدگاه شهید ثانی در منزلت و کارکرد قرآن در اجتهاد اشاره کرده است. ارائه نمونه‌های عینی از کاربرد قرآن در مبادی اجتهاد و دانش و اصول نیز استنباط احکام فقهی بر اساس شالوده آیات قرآنی سازواره اصلی این پژوهش را سامان بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Qur'an in the Legal Reasoning (Ijtihād) Method of al-Shahīd al-Thānī

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥusayn Hāshimī
چکیده [English]

This writing examines the application of the Qur'an in Shahīd al-Thānī's legal reasoning (ijtihād). In the beginning, the writer has addressed three topics of learning the Qur'an, Qur'anic studies, and learning interpretation, as well as the works left behind by the Shahīd. Then, he has proceeded to explicate the viewpoint of al-Shahīd al-Thānī on the status and application of the Qur'an in ijtihād. The main structure of this research consists of presenting objective examples of the application of the Qur'an in fundamentals of ijtihād, knowledge, and uṣūl (principles of jurisprudence), as well as drawing inferences of legal ordinances on the basis of the Qur'anic verses.