معناشناسی ایمان در نظرگاه شهید ثانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

نویسنده نخست تعریف ایمان را از دیدگاه متکلّمانی چون: ایجی، فخر رازی، ابن میثم بحرانی، علامه حلی و تفتازانی مطرح نموده سپس دیدگاه شهید ثانی را نسبت به آنها بیان می‌کند درباور نویسنده تعریف‌های یاد شده از سوی متکلّمان مورد پذیرش شهید ثانی نیست از این رو ایشان دیدگاه دیگری راجع به ماهیت ایمان ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of Faith from the Viewpoint of al-Shahīd al-Thānī

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bahrāmī
چکیده [English]

The writer first gives the definition of faith from the viewpoints of such theologians as Ījī, Fakhr al-Rāzī, Ibn Maytham al-Baḥrānī, ‘Allāma Ḥillī, and Taftāzānī, and states al-Shahīd al-Thānī's viewpoint about them. According to the writer, the above definitions by the theologians are not acceptable by Shahīd al-Thānī; therefore the latter has presented an alternative definition concerning the nature of faith.