جایگاه اسباب نزول در مسالک الافهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

شهید ثانی در مسالک الافهام به طور مستقل به علم اسباب نزول نپرداخته اما در مواردی از سبب نزول‌های ذکر شده درباره آیات بهره گرفته؛ گاهی در خلال برداشت های خود به آنها توجه کرده و گاه در نقل و نقد نظرات دیگران به این اسباب اشاره می کند. در مجموع می توان گفت که شهیدثانی اسباب نزول را به عنوان ابزاری در تفسیر و برداشت از آیات پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of the Occasions of Revelation in Masālik al-Afhām

نویسنده [English]

  • Ilāha Shahpasand
چکیده [English]

Al-Shahīd al-Thānī has not directly dealt with the science of the occasions of Revelation in his Masālik al-Afhām, but in some cases he has benefited from the above occasions of Revelation in regard to the verses of the Qur'an. Sometimes, he notices these occasions in his own impressions, and at other times he refers to them while relating and criticizing other scholars' views. All in all, it can be said that al-Shahīd al-Thānī has accepted the occasions of Revelation as a tool in interpretation and forming an impression of the verses.