نیم نگاهی به ترجمه آیت الله یزدی از قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه

چکیده

نویسنده در آغاز برای ارزیابی ترجمه قرآن به اصول و معیارهایی چون مشخص بودن نوع ترجمه و سطح مخاطبان، اتقان ترجمه و درستی برداشت‌های تفسیری مترجم، برقراری تعادل واژگانی و ساختاری،‌ رعایت نکات صرفی، نحوی و بلاغی، ارائه توضیحات ضروری، ‌ویرایش فنی، یکسان سازی، خلاقیت و ابتکار اشاره می‌کند. سپس با توجه به آنها به نقد و ارزیابی ترجمه آیت الله یزدی می‌پردازد و بر این باور است که در این ترجمه اکثر این اصول و معیارها رعایت نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at Ayatollah Yazdī's Translation of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid Muḥammad Ḥasan Jawāhiri
چکیده [English]

In order to evaluate the translation of the Qur'an, the writer of the present article first touches upon such principles and criteria as distinctiveness of the type of translation and the level of the addressees; strength of the
translation and proper exegetical implications made by the translator; establishment of lexical and structural equilibrium; observance of morphological, syntactic, and rhetorical points; giving necessary explanations; technical editing; making consistent; and creativity and innovation. With the above considerations, he then goes on to review and evaluate Ayatollah Yazdī's translation, maintaining that in this translation most of these principles and criteria are not observed.