ویژگی‌های تصویری در کتاب‌های قرآنی کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی‌دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

راه های متفاوتی برای آموزش قرآن کریم به کودکان وجود دارد. یکی از بهترین راه های درک مفاهیم، موضوعات و قصص قرآن کریم استفاده از روش تصویرگری است. با بررسی ویژگی های سنی درکودکان دبستانی، متوجه این موضوع می‌شویم که از طریق نقاشی و تصویر می‌توان بر جذابیت و شیرینی داستان پردازی و علاقه کودک به موضوع داستان افزود. علاوه بر آن درکِ مفاهیم از طریق تصویر بر حافظه طولانی مدت تاثیرگذارتر از بیانِ کلام است.
امروزه توسط اکثر مؤسسات فرهنگی و مراکز دارالقرآن از روش های تصویری برای آموزش قرآن به کودکان استفاده می‌شود ولی کاربرد آن  تخصصی و حرفه ای نیست. علاوه بر آن تصویرگری بسیاری از کتب، نشریات و برنامه های آموزشی دیجیتالی قرآن کریم  نیز دارای نقاط ضعف است.
اگر چه کاربرد اصولی از هنر تصویرگری در جذب و علاقمندی کودک تاثیر فزاینده ای می‌تواند داشته باشد، اما بیان ضعیف و غیر حرفه ای آن هم خسارت های منفی جبران ناپذیری را بر روح کودک وارد می‌کند. در این مقاله با بررسی ضعف و نقاط قوت موجود در تصویرگری مضامین قرآنی کتاب های کودکان، می‌توان به ضرورت این امر پرداخت که می‌بایستی بازنگری و توجهی عمیق به امر تصویرگری کتابهای قرآنی کودکان نمود و آن را به عنوان یک امر مهم در فرآیند آموزش درک مضامین قرآنی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illustrative Features in the Qur'anic Books for Children

نویسنده [English]

  • Parīsā Shād Qazvīnī
چکیده [English]

There are various ways for teaching the Holy Qur'an to children. One of the best ways for comprehending the concepts, subjects, and the stories of the Holy Qur'an is by using illustrations. With a survey of the age characteristics of primary school children, we find out that we can add up to the attractiveness of story telling and the children's interest in the subject of the story by means of painting and illustration. Besides, comprehension of concepts through illustration leaves deeper impact on the long-term memory than verbal expression.
Nowadays, most of the cultural institutes and Qur'anic centers utilize illustrative procedures for teaching the Qur'an to children but its application is not specialized and professional. In addition, the illustration of many of the educational books, journals, and digital programs of the Holy Qur'an have their own weaknesses.
Although principal application of illustration art can be increasingly appealing to children, its weak and non-professional expression may have irreparable damages to the child's soul and mind. With an examination of the weaknesses and strengths existing in the illustration of the Qur'anic books for children, the present article stresses the importance of a thorough revision and reconsideration of illustration in the Qur'anic books for children and regards it as significant in the process of teaching how to understand the Qur'anic themes.