ابتلاء و آزمایش در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

یکی از محوری ترین مباحث قرآنی، بحث ابتلا و امتحان در قرآن است که اطلاع و آگاهی از معنا و فلسفه آن و راه‌های برون رفت از آن، تاثیر غیر قابل انکاری در سعادت بشر دارد. این نوشتار پس از مفهوم شناسی واژه‌های، ابتلاء، فتنه و امتحان، به این نکته می‌پردازد که فلسفه آزمایش الهی به تکامل رسیدن انسان، رحمت الهی و برگشت انسان به سوی خداست و راهکارهای برون رفت موفقیت آمیز از آزمایش، صبر، تقوا، تسلیم در برابر خدا و .... می‌باشد. نویسنده سپس به دو نوع عکس العمل انسان یعنی سپاسگذاری و کفران نسبت به آزمایش الهی اشاره می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که در آزمایش اولاً که در آزمون باید  مجهول وجود داشته باشد و ثانیاً تناسب افراد با آزمون هم باید رعایت شود.
در پایان نویسنده به این نتیجه می‌رسد که از نظر قرآن  نقش انسان در بلا و گرفتاری، نقش قابل توجهی است و اثر آزمایش نیز تربیت انسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tribulation and Trial in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Abd al-‘Alī Pākzād
چکیده [English]

One of the most pivotal Qur'anic discourses is tribulation and trial in the Qur'an and knowledge about its meaning, philosophy, and how to disengage oneself from it has an undeniable impact on human happiness. In this article, it is demonstrated that the terms tribulation, affliction, and trial are applied to mean "testing". The philosophy of Divine testing is man's attaining perfection and Divine mercy, his return to Go, ways of victorious disengagement from tribulation, self-control, piety, and surrender to God, etc. Of course, human beings display two types of reactions toward Divine testing, i.e. gratitude and ingratitude, and it turns up that in a testing there must be an unknown element as well as some proportion between the individual and the testing so that the task would not be unendurable.
It is established by the Qur'an that the role of human beings in tribulation and predicament is significant, to the extent that it has an educational effect on man.