ویژگی‌های تفسیر «الکاشف»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این نوشتار در پی بیان ویژگیهای تفسیر الکاشف و روش تفسیری محمد جواد مغنیه است. نویسنده نخست از گرایش تفسیری مغنیه سخن می گوید. سپس ویژگیهای الکاشف را در عناوینی چون پیرایش تفسیری، رودرروی با آرای مفسران، نوآوریها، ساده نویسی و روان نگاری، فقه مقارن و کلام تطبیقی، راهنمائی موضوعی آثار، راهنمائی موضوعی تفسیر، تفسیر موضوعی و بهره گیری از ساختار پرسش و پاسخ، مطرح می کند. آنگاه روش تفسیری مفسر را توضیح می دهد و بر این باور است که روش مفسر ترکیبی از سه روش، تفسیر به مأثور (تفسیر قرآن با قرآن، تفسر قرآن با روایات) تفسیر عقلی و تفسیر علمی است . در پایان منابع تفسیری و فقهی مفسر را معرفی می کند.
این مقاله که قبلاً در مقدمه ترجمه فارسی تفسیر الکاشف چاپ شده بود، جهت تکمیل بررسی تفاسیر معاصر شیعه در این شماره فصلنامه مجدداً درج گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Tafsīr al-Kāshif

نویسنده [English]

  • Quranic Research Group Quranic Research Group
چکیده [English]

It is attempted here to explain the features of Tafsīr al-shif and the exegetical methodology of Muḥammad Jawād Mughniya. First, the writer discusses Mughniya's exegetical tendency. Then, he goes on to address the features of Al-Kāshif under such titles as exegetical refinement, encountering the interpreters' opinions, innovations, writing in simple style and with fluency, comparative (muqārin) jurisprudence, comparative theology, thematic index of works, thematic index of interpretations, thematic exegesis, and exploitation of the structure of questions and answers. Furthermore, he explains the exegetical method of the interpreter of Al-Kāshif, believing that his method is a combination of three methods of tafsīr bi al-mathūr (exegesis of the Qur'an through Qur'an and the Qur'an through traditions); rational exegesis; and scientific exegesis. In conclusion, the writer introduces the interpreter's exegetical and jurisprudential references.