سیری در تفسیر «اطیب البیان»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

افزایش کتاب‌های تفسیر قرآن در قرن معاصر با سبک و سیاقی یکسان و با سخنانی همسان، گمان هم‌طرازی را در نگاه نخستین در میان آنها تداعی می‌نماید. گشایش و صیقل آیینه نقد و بررسی، این هنر را دارد که برجستگی‌ها و کاستی‌های هر یک نسبت به دیگری را آشکار نموده، و اهل مطالعه و دانش و پژوهش را در انتخاب مسیر رهنمون باشد.
این قلم در همین راستا چشم‌اندازی بر تفسیر اطیب البیان دارد که به دست فقیه و مفسر شیعی ـ مرحوم آیت ‌الله سید عبدالحسین طیب اصفهانی ـ در 14 جلد به زبان فارسی نگارش یافته و در تهران توسط بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان‌پور و انتشارات اسلام، به ترتیب در سال‌های 1352 و 1366 و 1378 شمسی منتشر و تجدید چاپ شده است.
شخصیت علمی مفسر فقید، گرایش تفسیری، شیوه نگارشی و دیدگاه‌های تفسیری و اعتقادی ایشان، بخش ابتدایی این جستار را تشکیل می‌دهد؛ سپس کاستی‌های سایه‌انداز ‌بر این نوشتار، با شواهد موجود در آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Interpretation Aṭyab al-Bayān

نویسنده [English]

  • Ḥasan Rahbarī
چکیده [English]

Increase in the number of Qur'an interpretations in a similar style and context and with the same locution in the current century brings to mind, at the first glance, the existence of an equiponderance among them. The initiation and burnishing quality of critique and review has the art to reveal the outstanding features and deficiencies of each interpretation as compared to the other ones and guide the learned scholars and the researchers in their selection.
In this vein, the present research casts a glance at the interpretation Ayab al-Bayān, which was written by the Shī‘a jurist and interpreter, the late Ayatollah al-Sayyid ‘Abd al-Ḥusayn Ṭayyib Iṣfahānī in 14 volumes and published and reprinted in Tehran by Kūshānpūr Islamic Culture Foundation and Islām Publications in 1352, 1366, and 1378 Sh. (1931, 1987, and 1999 CE), respectively.
The earlier part of this research consists of the late interpreter's scholarly personality, exegetical tendency, writing style, as well as his exegetical and ideological viewpoints; then, the shortcomings overshadowing this writing are given an appraisal evaluation with the existing evidences in it.