مفهوم شناسی «تبرّج جاهلی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار پس از بیان علل ضرورت واژه شناسی حجاب به تعریف «تبرّج جاهلیت اولی» به عنوان تعبیر قرآنی پرداخته است. نویسنده نخست با بررسی اشعار عرب، فرهنگنامه ها و تفاسیر، مفهوم جاهلیت را توضیح می دهد سپس از جاهلیت اولی بحث می کند ودو دیدگاه را مورد بررسی قرار می دهد:
1- جاهلیت اولی یکدوره زمانی است.
2- جاهلیت اولی یک فرهنگ است.
 و در پایان با تعریف تبرّج دیدگاه خویش را مطرح می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptology of Tabarruj al-Jāhiliyya

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥaydar ‘Alawī Nidjād
چکیده [English]

After expressing the reasons for the necessity of a lexicology of ijāb, this article goes on to deal with the definition of tabarruj al-jāhiliyyat al-ūlā(the primitive pre-Islamic adorning) as a Qur'anic phrasing. At first, the writer explains the concept of primitive Jahilīyya with a review of the Arabic poetry, lexicons, and books of interpretation; then goes on to discuss primary Jahilīyya, examining the following two viewpoints:

Primitive Jahilīyya is a time period.
Primitive Jahilīyya is a culture.

In the end, he sets forth his own viewpoint by giving a definition of adorning.