عوامل استحکام خانواده در فرهنگ قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

در این مقاله از عوامل اصلی و فرعی، داخلی و خارجی استحکام خانواده بحث شده است. نویسنده از محبت و عشق واقعی، احساس نیازعاطفی، نیاز جنسی، و داشتن فرزند، به عنوان مهمترین عوامل استحکام خانواده یاد کرده است،که عوامل بیرونی و قوانین کشورها و فرهنگ جامعه می‎تواند این عوامل را تشدید یا تضعیف کند. سپس از تأثیر منفی منافع و اغراض دیگران، دخالت های جاهلانه، حتی از روی دوستی و به اصطلاح محبت و عوامل درشت و ریز دیگری که در حاشیه خانواده هستند در فروپاشی خانواده سخن گفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Family Consolidation in the Qur'anic Culture

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥaydar ‘Alawī Nidjād
چکیده [English]

This article addresses some of the primary and secondary as well as internal and external factors of family consolidation. The writer refers to real love and affection, need for emotional feeling, sexual need, and having children as the most important factors of family consolidation, which can be strengthened or weakened by the external factors and laws of countries and culture of the society. He then goes on to talk about the negative impacts of the interests and motives of other people, interferences out of ignorance or even out of friendly purposes and so-called well-wishing, as well as various other major and minor factors on the disintegration of families.