درنگی در آیه امامت ابراهیم (ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

امامت ابراهیم (ع) از موضوعاتی است که در معنا و حقیقت آن دیدگاه های گوناگونی از سوی مفسران مطرح شده است. این نوشتار با بررسی چهار دیدگاه: امامت به معنای نبوت، رهبری سیاسی،پیشوایی پیامبران و راهنمایی باطنی به نقد و ارزیابی آنها پرداخته و خود با ارائه دیدگاه پنجمی (امامت به معنای پیشاهنگی در عمل) بر این باور است که این دیدگاه با آیات قرآن سازگارتر می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Deliberation on the Verse concerning the Imamate of Abraham (A.S.) in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

The Imamate of Abraham (A.S.) is among the issues concerning the meaning and reality of which the interpreters have brought up various viewpoints. This article proceeds to make a critical review of four viewpoints: Imamate as Prophethood, political leadership, leadership of the prophets, and inner guidance; and by adding a fifth perspective of its own (i.e., Imamate as practical pioneering) to the above, goes on to maintain that this perspective seems to be more compatible to the verses of the Qur'an.